svg__arrow-left

Pulmàtic 20/45

Fabriquem màquines arrossegades a mida, partint de certs models estandarditzats per facilitar l’elecció. Diferenciades en 2 gammes principals, Pulmàtic, el qual engloba els models de 2000 a 4500 litres, passant per 2500, 3000, 3500 i 4000 litres. I Worker, la qual engloba els models de 2500 a 8000 litres, passant per els 3000, 3600, 4200, 5200, 6000 i 7000 litres.

La gamma de polvoritzadors arrossegats Pulmàtic consta de xassís adaptats a dipòsits de 2000 a 4500 litres als quals s’hi poden adaptar 3 models de barres diferents segons l’aplicació; MV(acer o acer inoxidable), HV ( acer inoxidable) i MVA (alumini) les 2 ultimes dissenyades especialment per incorporar màniga d’aire. Amb amplades de 10 fins a 30 metres segons el model.

Especificacions:

– Disseny ergonòmic, pràctic i modern
– Comandaments funcionals I centralitzats al costat esquerre
– Plataforma d’accés a la boca de càrrega
– Nova cisterna amb desguàs sense racordatge assegurant un volum residual dels més baixos en la seva categoria
– Dipòsit de rentat de gran capacitat
– Incorporador amb sistema de neteja d’envasos de gran capacitat escamotejable
– Doble vàlvula multi funció d’aspiració i pressió
– Bombes de membranes de 250-400 l.m.
– Bombes de turbina d’acer inoxidable de 400 a 600 l.m.
– Elevador per paral·lelogram amb suspensió hidropneumàtica AMPfloating system.
– Barres MV (acer o acer inoxidable) pendulars de 10 a 30 metres
– Barres HV (acer inoxidable) pendulars de 15 a 30 metres
– Barres MVA (alumini) pendulars de 12 a 20 metres
– Amortiment de la barra controlable des de la cabina (SISTEMA PATENTAT)
– Sistema d’agitació interior controlable
– Nivell sec exterior de fácil lectura
– Suspensió hidropneumàtica en l’eix
– Parafangs de sèrie
– Eix de 80mm. de gruix amb ancoratge de 220 mm.
– Ample de via variable
– Cargols en acer inoxidable
– Regulació CPAE OPCIONS
– Regulació CPAE ISO-BUS
– Guiat per GPS amb tall automàtic de seccions
– Nivell electrònic per captador de pressió .
– Enganxall direccional
– Control d’alçada de la barra per ultrasons analògics.
– Barres d’acer inoxidable
– Circuit per adobs de gran cabal
– Rodes de flotació
– Accionament hidràulic de la bomba
– Sistema hidràulic amb L.S.
– Mànega d’aire
– Filtres de secció
– Sistema d’auto neteja automàtic
– Sistema d’ompliment automàtic
– Sistema Teejet dynajet flex 7120

 • Pulmatic 4500
  Pulmatic 4500
 • Pulmatic 4500
  Pulmatic 4500
 • MVA 18m
  MVA 18m
 • Pulmatic 4000
  Pulmatic 4000
 • HV 24m
  HV 24m
 • MVA 20m
  MVA 20m
 • Pulmatic 4000
  Pulmatic 4000
Pulmàtic
A(mm) Max. 3500
B(mm) 5400 to 6450
C(mm) Max 2550
Weight Kg) 2300 to 3500

LA NOSTRA MAQUINÀRIA.

MÀQUINA DE BARRA.
ATOMITZADORS, NEBOLITZADORS I CANYONS