MK

Les barres MK destaquen per el plegat “cap endavant”, tal com es pot observar a la fotografia (MK). Aquestes, es pleguen i despleguen simultàniament el 1r i el 2n tram. A més, no són regulables a cada costat independentment. Es pot regular l’alçada conjunta per mitjà de la torre d’elevació.

El que si que permeten es l’obertura d’un costat i l’altre independentment. Es poden construir en acer inoxidable o en acer.

MX

Les barres MX, són com les MK des del punt de vista de l’elevació de cada costat independent, però en canvi, es pot plegar i desplegar el 1r i segon tram independentment de l’altre.

Les barres MK i MX es fabriquen de 12 a 21 metres.

MV

Barres amb 23 anys d’història que avalen l’eficiència i la resistència de les nostres màquines. Es poden construir en acer inoxidable o en acer. Disposen de un pistó independent per a cada tram i un pistó independent per a controlar l’alçada de cada costat. Geometria variable.

Les barres MV es fabriquen de 12 a 30 metres.

 • Barres MV
  Barres MV
 • Barres MV
  Barres MV
 • Barras MV
  Barras MV
 • Barres MK
  Barres MK
 • Pulmatic 4500
  Pulmatic 4500

LA NOSTRA MAQUINÀRIA.

MÀQUINA DE BARRA.
ATOMITZADORS, NEBOLITZADORS I CANYONS