OCASIÓ.
Ilemo Hardi 2000

  • Hardi 2000 55F 4
    Hardi 2000 55F 4
  • Hardi 2000 55F 3
    Hardi 2000 55F 3
  • Hardi 2000 55F 2
    Hardi 2000 55F 2

Per a més informació es pot posar en contacte amb nosaltres aquí.

LA NOSTRA MAQUINÀRIA.

MÀQUINA DE BARRA.
ATOMITZADORS, NEBOLITZADORS I CANYONS